SOBRE NOSOTROS

Pompeunomics és un bloc creat per un grup d’estudiants d’Administració i Direcció d’Empreses i Economia de la Universitat Pompeu Fabra. En ell tractarem diversos temes relacionats amb el món econòmic i empresarial amb un enfocament dinàmic i desenfadat per a tots els públics.

També intentarem ensenyar-vos les diverses facetes de l’economia com a ciència que estudia la presa de decisions dels agents i que permet estudiar, no només l’economia, sinó un gran nombre de situacions quotidianes. Aspirem a convertir-nos en un lloc de referència en el que consulteu o discutiu sobre economia, empreses, actualitat i sortiu ben informats i amb una opinió pròpia basada en el coneixement objectiu.

Gràcies pel vostre temps

Pompeunomics es un blog creado por un grupo de estudiantes de Administración y Dirección de Empresas y Economía de la Universitat Pompeu Fabra. En él trataremos diversos temas relacionados con la economía y la empresa con un enfoque dinámico y desenfadado para todos los públicos.

También intentaremos enseñaros las diversas facetas de la economía como ciencia que estudia la toma de decisiones de los agentes y que permite estudiar, no tan solo la economía, sino un gran número de situaciones cotidianas. Aspiramos a convertirnos en un lugar de referencia en el que consultéis o discutáis sobre economía, empresas, actualidad y salgáis bien informados y con una opinión propia basada en el conocimiento objetivo.

Gracias por vuestro tiempo

Pompeunomics is a blog created by a group of UPF Business Administration and Economics Students. We will discuss various issues related to economics and business in a dynamic and relaxed way for everyone.

We will try to teach you various facets of the economy as a science that studies the decision-making agents and to study how it affects to our real life. We aim to become a reference site where you can consult or discuss economics, business or hot news. That’s the way to reach an own opinion based on objective knowledge.

Thank you for your attention