Nosaltres decidim: la generació perduda o la generació dels emprenedors

(VERSIÓN EN CASTELLANO ABAJO)

Aquest informe sobre l’educació a l’Espanya democràtica fet per l’OCDE el 2008 diu, entre altres coses, que tenim sobretitulació universitària. Molta més que a cap altre lloc. També diu que del 50% de joves que troben feina, un 40% ho fan amb feines que exigeixen un nivell d’estudis molt per sota del que tenen. Ens han venut la moto. Pensàvem que estudiant ja en tindríem prou, que si estudiàvem fins als 25 seria impossible que no treballéssim. I no només que no treballéssim, semblava que treballaríem i treballaríem cobrant una pasta, mínim el triple que «els insensats que es posaven a treballar en feines poc dignes i de mala qualitat als 16 anys». Doncs no, ni eren feines poc dignes, ni eren insensats, era gent que  simplement, escollia un altre camí. Ara clar, es veu que fas una puntada al terra i et surten 5 periodistes, 4 advocats i 3 enginyers.

Ens hem d’oblidar del que ens havien promès i entendre que ens haurem d’espavilar, i molt. I si ens volem guanyar les garrofes no hem d’esperar al sofà que ens truquin dels innumerables llocs on hem deixat el currículum, haurem de valorar molt seriosament la idea d’emprendre, i no ja com estil de vida que molts ja fa anys que ens plantejem, sinó més aviat per supervivència.

És imprescindible fer una reforma profunda en favor dels emprenedors. És més, és imprescindible fer-la urgentment. Tenim un 50% d’atur juvenil. S’ha d’aconseguir que aquests joves aturats NO vegin la vida en un món sense oportunitats on l’Estat els ha de solucionar tot sense fer ni brot, han de veure el món amb il·lusió i empenta. El jovent hem de tenir idees, innovar, descobrir, crear, hem de treballar molt, posar-hi moltes hores i fer-nos un lloc en el món laboral, i si no podem perquè no ens donen feina, doncs emprenem. Il·lusió que no falti. I això no ha de ser vist com una missió impossible, ha de ser vist com quelcom difícil però assolible, que amb formació, voluntat i treball, ho pugui fer tothom. Fem de l’emprenedoria una actitud generalitzada, no una excepció de la societat.

L’altre dia llegia a Cinco Días un article d’Antonio Durán-Sindreu Buxadé, Professor de la Universitat Pompeu Fabra i President de la AEDAF, i m’esgarrifava. ¿Com és possible que existeixin tal quantitat de traves burocràtiques per emprendre? Per què aquí es tarden dos mesos en crear una empresa i a Estats Units 48 hores?

(…) Supongamos que un ilusionado emprendedor quiere constituir una pequeña sociedad limitada y contratar, por ejemplo, a dos trabajadores. Constituir la sociedad es fácil. Bueno, lo parece. Y lo parece porque el laberinto de formalidades es para asustar. Entre otras, solicitar al Registro Mercantil una certificación negativa de la denominación social que haya elegido, solicitar el certificado bancario del ingreso del capital, presentar la liquidación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, modalidad operaciones societarias, presentar el modelo 037 en la AEAT, dar de alta a la empresa en la Seguridad Social y en una mutua de accidentes de trabajo, sellar el libro de visitas, darse de alta de autónomos, cumplimentar la documentación relativa a la legislación de riesgos laborales y cumplimentar y presentar en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) la documentación correspondiente a la Ley Orgánica de Protección de Datos, si tiene web cumplimentar también y presentar en la AEPD la información relativa a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico.(…)

L’article no acaba aquí. Segueix explicant traves burocràtiques i impositives, però l’objectiu
d’aquest post no era desanimar als joves emprenedors així que no seguiré. Només posar de manifest que és molt necessari una reforma encaminada a millorar i facilitar les coses a la gent que vol emprendre. Vist el panorama no sembla estrany que any rere any siguin menys les empreses de nova creació. Facilitem les coses per a que la gent que vol treballar i no troba feina com a assalariat tingui els mecanismes i els incentius suficients per intentar espavilar-se pel seu compte.

Xavier Nadal

——————————————————————————————-

Este informe sobre la educación en la España democrática hecho por la OCDE en 2008 dice, entre otras cosas, que tenemos sobretitulación universitaria. Mucha más que en ningún otro lugar. También dice que del 50% de jóvenes que encuentran trabajo, un 40% lo hacen con trabajos que exigen un nivel de estudios muy por debajo del que tienen. Nos han vendido la moto. Pensábamos que estudiando ya tendríamos bastante, que si estudiábamos hasta los 25 sería imposible que no trabajáramos. Y no sólo que no trabajáramos, parecía que trabajaríamos y trabajaríamos cobrando una pasta, mínimo el triple que «los insensatos que se ponían a trabajar en trabajos poco dignos y de mala calidad a los 16 años». Pues no, ni eran trabajos poco dignos, ni eran insensatos, era gente que simplemente, escogía otro camino. Ahora claro, se ve que das una patada en el suelo y te salen 5 periodistas, 4 abogados y 3 ingenieros.

Nos tenemos que olvidar de lo que nos habían prometido y entender que nos tendremos que espabilar, y mucho. Y si nos queremos ganar el pan no tenemos que esperar en el sofá que nos llamen de los innumerables lugares donde hemos dejado el currículum, tendremos que valorar muy seriamente la idea de emprender, y no ya como estilo de vida que muchos ya hace años que nos planteábamos, sino más bien por supervivencia.

Es imprescindible hacer una reforma profunda en favor de los emprendedores. Es más, es imprescindible hacerla urgentemente. Tenemos un 50% de paro juvenil. Se tiene que conseguir que estos jóvenes parados NO vean la vida en un mundo sin oportunidades donde el Estado les tiene que solucionar todo sin dar brote, tienen que ver el mundo con ilusión y empuje. La juventud tenemos que tener ideas, innovar, descubrir, crear, tenemos que trabajar mucho, poner muchas horas y hacernos un lugar en el mundo laboral, y si no podemos porque no nos dan trabajo, pues emprendemos. Ilusión que no falte. Y esto no tiene que ser visto como una misión imposible, tiene que ser visto como algo difícil pero alcanzable, que con formación, voluntad y trabajo, lo pueda hacer todo el mundo. Hagamos de la emprendeduría una actitud generalizada, no una excepción de la sociedad.

El otro día leía en «Cinco Días» un artículo de Antonio Durán-Sindreu Buxadé, Profesor de la Universitat Pompeu Fabra y Presidente de la AEDAF, y me ponía los pelos de punta. ¿Cómo es posible que existan tal cantidad de trabas burocráticas para emprender? Por qué aquí se tardan dos meses en crear una empresa y en Estados Unidos 48 horas?

(…) Supongamos que un ilusionado emprendedor quiere constituir una pequeña sociedad limitada y contratar, por ejemplo, a dos trabajadores. Constituir la sociedad es fácil. Bueno, lo parece. Y lo parece porque el laberinto de formalidades es para asustar. Entre otras, solicitar al Registro Mercantil una certificación negativa de la denominación social que haya elegido, solicitar el certificado bancario del ingreso del capital, presentar la liquidación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, modalidad operaciones societarias, presentar el modelo 037 en la AEAT, dar de alta a la empresa en la Seguridad Social y en una mutua de accidentes de trabajo, sellar el libro de visitas, darse de alta de autónomos, cumplimentar la documentación relativa a la legislación de riesgos laborales y cumplimentar y presentar en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) la documentación correspondiente a la Ley Orgánica de Protección de Datos, si tiene web cumplimentar también y presentar en la AEPD la información relativa a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico.(…)

El artículo no acaba aquí. Sigue explicando trabas burocráticas e impositivas, pero el objetivo de este tabla no era desanimar a los jóvenes emprendedores así que no seguiré. Sólo poner de manifiesto que es muy necesario una reforma encaminada a mejorar y facilitar las cosas a la gente que quiere emprender. Visto el panorama no parece raro que año tras año sean menos las empresas de nueva creación. Facilitemos las cosas para que la gente que quiere trabajar y no encuentra trabajo como asalariado tenga los mecanismos y los incentivos suficientes para intentar espabilarse por su cuenta.

Xavier Nadal

Nosaltres decidim: la generació perduda o la generació dels emprenedors comentarios en «0»

  1. Molt d’acord amb el que has plantejat a «Nosaltres decidim». A les nostres mans està canviar les nostres vides i de retruc contribuir a millor el país. Ara, emprendre no és fàcil (sobretot pel que fa a obtenir capital), però tampoc impossible. Segurament la millor manera de fer-ho i marxar a fora i veure què poden aprendre d’altres cultures per portar a casa. Per tant, el camí ara passa per l’estranger, com demostren els fets i les estadistiques.

    PS: acabo de descobrir el blog, molt interessant.

  2. No es que estemos sobrecualificados, el problema radica en que este sistema está sobrevalorado y no está capacitado para absorber personas cualificadas, es decir, es un sistema para infracualificados, es un sistema para mediocres.

  3. La obtenció de capital aquí és molt difícil. Encara que no impossible, just ara estava escrvint un article parlant d’això 😉 El que sí que s’ha de tenir és molta paciència i no tenir pressa!

    Yo también creo que el sistema está sobrevalorado, lo que implica lo que yo decía en el texto de que hay sobretitulación. Una cosa no quita la otra, de hecho una cosa implica la otra. Esto es algo que el propio equilibrio de la oferta y demanda del mercado de trabajo se va a encargar de arreglar, ya sea por un lado o por el otro.

    Salut!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.