Lliçons d’economia: PIB (Producte Interior Brut) (I)

(VERSIÓN CASTELLANO ABAJO)

A la secció de lliçons bàsiques d’economia volem arribar al públic menys economista de tots, provant de tractar conceptes econòmics d’una manera amena i simpàtica on les matemàtiques no siguin una barrera. Això moltes vegades no és gens fàcil, més aviat pot ser molt difícil! I no només és difícil per la part merament didàctica, ho és sobretot per no faltar-li el respecte a la rigorositat. Hi ha molts conceptes que requereixen de definicions precises per ser vàlids i des de Pompeunomics  tenim el repte d’aconseguir aquest equilibri. No obstant ja sabeu que qualsevol objecció o dubte que tingueu podeu fer un comentari al respecte!

En economia hi ha un indicador que podríem dir que és l’indicador per excel·lència, i com ja haureu pogut deduir pel títol del post, parlo del Producte interior brut o PIB per abreujar. No hi ha ningú que no hagi sentit mai a la vida la paraula PIB o Producte Interior Brut, així que el més normal és que tothom tingui una idea, encara que sigui únicament intuïtiva, del que és. Però què és exactament el PIB? Com es calcula? Per què és tan important? Des de quan s’utilitza? Estan lligats PIB i renta? Què és el PIB nominal? I el real? Quins són els components del PIB? És el PIB un bon indicador de la qualitat de vida? Tot això és el que intentaré respondre de manera molt general amb dos publicacions diferents, i avui, per començar, ens centrarem amb el què. Què és el PIB?

El PIB, indicador de la producció total

No és fins després de la Segona Guerra Mundial quan es comencen a publicar periòdicament indicadors de la producció agregada (utilitzarem agregada com a total) a EEUU i a Espanya encara més tard, el 1967. Qualsevol publicació del PIB d’anys anteriors s’ha elaborat posterior a aquestes dates.

Hi ha tres maneres bàsiques de concebre i calcular el PIB. Diferents, però equivalents. Per explicar-les faré ús d’un exemple extret directament del llibre: Macroeconomía, de Oliver Blanchard. S’ha de tenir molt en compte que l’objectiu de l’exemple és representar un model, el més senzill possible, per ajudar-nos a tenir una idea general. Aquí el lector ha de fer un exercici d’abstracció per aplicar l’exemple al món real.

Imaginem el cas d’una economia molt simple en la que només hi ha dos empreses:

Empresa A: Produeix ferro i el ven a l’empresa B. Té unes despeses de 80€ en salaris i rep 100€ pel ferro que ven, així que l’empresa té 20€ de benefici.

Empresa B: Compra ferro, fabrica cotxes, i els ven. Té unes despeses de 100€ per comprar el ferro, 70€ en salaris, i ven els cotxes fabricats per un total de 200€. L’empresa té un benefici de 30€.

 1. El PIB com a valor del béns i serveis finals produïts durant un determinat període. En el cas de l’exemple, hauríem de mirar què valen els cotxes al final del procés, és a dir, 200€. Aquesta és la manera, més o menys, que es fa servir a la realitat.
 2. El PIB com a suma del valor afegit de l’economia durant un determinat període. El valor afegit que afegeix una empresa és el valor de la seva producció menys el valor dels béns que ha fet servir per aquesta producció. Mirem a l’exemple per tenir-ho més clar. L’empresa A produeix 100€ de ferro, i com que no ha de comprar matèries primeres per fer aquest ferro, el valor afegit és 100€-0€=100€. L’empresa B produeix 200€ de cotxes, li restem els 100€ de ferro que fa servir i tenim 200€-100€=100€. La suma de A i B ens dóna 200€, com a l’apartat 1.
 3. El PIB com a suma de les rendes de l’economia durant un determinat període. En el nostre exemple seria 80€ i 70€ dels salaris dels empleats de l’empresa A i B respectivament, i a més, els beneficis 20€ i 30€, que seria la renda del capital (també es pot mirar com el salari de l’empresari). Tot plegat sumaria 200€, tal i com a l’apartat 1 i 2.

Properament, explicarem què és el PIB per càpita, el PIB real i el PIB nominal, quins són els components generals de la producció, i alguna coseta més, però no gaires més que tampoc volem fer-nos pesats!

Bibliografia: Macroeconomía, de Oliver Blanchard

T’ha sigut útil? Comparteix l’article amb els teus amics!

——————————————————————————————-

A la sección de lecciones básicas de economía queremos llegar al público menos economista de todos, probando de tratar conceptos económicos de una manera amena y simpática donde las matemáticas no sean una barrera. Esto muchas veces no es nada fácil, más bien puede ser muy difícil! Y no sólo es difícil por la parte meramente didáctica, lo es sobre todo para no faltarle el respecto a la rigurosidad. Hay muchos conceptos que requieren de definiciones precisas para ser válidos y desde Pompeunomics tenemos el reto de conseguir este equilibrio. No obstante ya sabéis que cualquier objeción o duda que tengáis podéis hacer un comentario al respeto!

En economía hay un indicador que podríamos decir que es el indicador por excelencia, y como ya habréis podido deducir por el título del post, hablo del Producto interior Bruto o PIB para abreviar. No hay nadie que no haya escuchado nunca a la vida la palabra PIB o Producto Interior Bruto, así que lo más normal es que todo el mundo tenga una idea, aunque sea únicamente intuitiva, de lo que es. Pero qué es exactamente el PIB? Cómo se calcula? Por qué es tan importante? Desde cuando se utiliza? Están ligados PIB y renta? Qué es el PIB nominal? Y el real? Cuáles son los componentes del PIB? Es el PIB un buen indicador de la calidad de vida? Todo esto es lo que intentaré responder de manera muy general con dos publicaciones diferentes, y hoy, para empezar, nos centraremos con el qué. Qué es el PIB?

El PIB, indicador de la producción total

No es hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando se empiezan a publicar periódicamente indicadores de la producción agregada (utilizaremos agregada como total) en EEUU y en España aún más tarde, en 1967. Cualquier publicación del PIB de años anteriores se ha elaborado posterior a estas fechas.

Hay tres maneras básicas de concebir y calcular el PIB. Diferentes, pero equivalentes. Para explicarlas haré uso de un ejemplo extraído directamente del libro: Macroeconomía, de Oliver Blanchard. Se tiene que tener muy en cuenta que el objetivo del ejemplo es representar un modelo, lo más sencillo posible, para ayudarnos a tener una idea general. Aquí el lector tiene que hacer un ejercicio de abstracción para aplicar el ejemplo al mundo real.

Imaginamos el caso de una economía muy simple en la que sólo hay dos empresas:

Empresa A: Produce hierro y lo vende a la empresa B. Tiene unos gastos de 80€ en salarios y recibe 100€ por el hierro que vende, así que la empresa tiene 20€ de beneficio.

Empresa B: Compra hierro, fabrica coches, y los vende. Tiene unos gastos de 100€ para comprar el hierro, 70€ en salarios, y vende los coches fabricados por un total de 200€. La empresa tiene un beneficio de 30€.

1. El PIB como valor del bienes y servicios finales producidos durante un determinado periodo. En el caso del ejemplo, tendríamos que mirar qué valen los coches al final del proceso, es decir, 200€. Esta es la manera, más o menos, que se usa en la vida real.
2.El PIB como suma del valor añadido de la economía durante un determinado periodo. El valor añadido que añade una empresa es el valor de su producción menos el valor de los bienes que ha usado por esta producción. Miramos al ejemplo para tenerlo más claro. La empresa A produce 100€ de hierro, y cómo que no tiene que comprar materias primeras para hacer este hierro, el valor añadido es 100€-0€=100€. La empresa B produce 200€ de coches, le restamos los 100€ de hierro que usa y tenemos 200€-100€=100€. La suma de A y B nos da 200€, como el apartado 1.
3. El PIB como suma de las rentas de la economía durante un determinado periodo. En nuestro ejemplo sería 80€ y 70€ de los salarios de los empleados de la empresa A y B respectivamente, y además, los beneficios 20€ y 30€, que sería la renta del capital (también se puede mirar como el salario del empresario). Todo ello sumaría 200€, tal y como el apartado 1 y 2.

Próximamente explicaremos què es el PIB per cápita, el PIB real y el PIB nominal, quales son los componentes generales de la producción, y alguna cosita más, però no demasiadas más que tampoco queremos ser unos pesados!

Bibliografía:Macroeconomía, de Oliver Blanchard

Te ha sido útil el post? Compártelo con tus amigos!

Lliçons d’economia: PIB (Producte Interior Brut) (I) comentarios en «0»

 1. Muy buena lección de economía Xavi, ya que queda muy claro lo que es el PIB como indicador, cuales son sus virtudes y sus carencias.
  Realmente yo opino que en según que casos como movimiento geo-militares es determinante. Sólo hay que ver la Segunda Guerra Mundial ep PIB de Alemania y el de la URSS o EEUU para saber que los germanos poco tenían que hacer pese a su moderno y competente ejército.
  No obstante no deja de ser eso, un indicador, y no hay que limitar el análisis de la economía de un país en éste. Al fin y al cabo como nos dijo un buen profesor en 1º, el PIB no mide la «felicidad» de los individuos xd.

  Buen trabajo!

 2. El segundo punto (Valor Añadido) será (o eso creo) la clave para que los países que ya no pueden crecer haciendo pelotazos o grandes construcciones, sigan manteniendo su nivel de vida. Ojalá deje de ser papel mojado y tratemos de aportar algo, porque a precios no ganaremos a los países que todos sabemos.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.