Lliçons d’economia: El cost d’oportunitat

(VERSIÓN EN CASTELLANO ABAJO)

Uns espaguetis a la Carbonara de primer i una hamburguesa amb patates de segon.

Jo també espaguetis i de segon… mmm… – I ara què faig? Ous ferrats o hamburguesa? – mmm… a veure esperi un moment que no ho acabo de tenir clar… mmm – D’acord, m’he de decidir, però esculli el que esculli estaré cardat, o perdo una cosa o l’altra – …mmm… – bufff quina pinta que té l’hamburguesa aquella, la senyora se la menja amb un gust… però per l’altra banda, no hi ha res com sucar en uns bons… – Ous ferrats!

Diuen que els economistes es preocupen massa pels diners, que el balanç de costos i beneficis implica diners, diners i diners! És això veritat? Quin és el cost d’escollir els ous ferrats? La part proporcional del menú? O hi ha quelcom més? 

El terme cost d’oportunitat va ser utilitzat per primer cop per Friedrich von Wieser, a Teoria de l’Economia Social, l’any 1914. En economia s’anomena cost d’oportunitat a allò que s’ha de renunciar per aconseguir el que es vol, i en el cas del noi@ indecís entre els ous ferrats i l’hamburguesa, acaba sent una hamburguesa. Com es pot veure amb l’exemple, el cost d’oportunitat no ha de ser necessàriament diners, pot ser qualsevol cosa, i com és la segona millor opció que tenim en aquell precís moment, acostuma a tenir un cert valor.

Amb aquesta definició podríem dir que tots els costos són costos d’oportunitat, ja que si per exemple el menú valgués 8€, anar a menjar el menú tindria com a mínim un cost d’oportunitat equivalent al que t’hauries pogut comprar amb els 8€. En definitiva, el que tenen en comú els problemes econòmics és que darrera de tots ells sempre hi ha present, en més o menys mesura, un problema d’elecció individual. És el fet que no sempre es pugui aconseguir el que es vol, per l’escassetat dels recursos, el que motiva en la seva majoria l’estudi de l’economia. Amb això vull dir que tots nosaltres estem prenent eleccions econòmiques constantment, moltes vegades sense ni pensar-hi, de manera intuïtiva.

El temps és or. Si hi ha algun recurs escàs que tots hem de prendre la difícil decisió de com gastar-lo és el temps. Els mals de cap provocats per l’horari estressant en el que estem submergits és un constant en la nostra societat. Sempre que fem alguna cosa hi ha un cost d’oportunitat darrera. Encara que el que estiguem fent no tingui cap cost monetari, sempre podríem estar fent una altra cosa.

Les decisions en aquest sentit les prenem, com a racionals que som, maximitzant la nostra utilitat. En el concepte d’utilitat ja hi aprofundirem un altre dia, però la idea intuïtiva és vàlida per entendre com decidim la majoria de les eleccions individuals. I és en aquest sentit on tenim un problema de subjectivitat pel que fa als béns públics. En principi, el govern, com a gestor de béns públics, hauria de gestionar-los maximitzant la utilitat de les persones. I quina és aquesta utilitat? És la mateixa per tu que per mi? Sembla clar que no. Valorar el cost d’oportunitat quan s’ha de valorar la utilitat col·lectiva sembla molt més difícil que quan la decisió és merament individual, o una interacció d’aquestes. De la mateixa manera, hi ha vegades que si es dóna completa llibertat individual, podria afectar negativament al col·lectiu. No tot podia ser tan senzill com escollir entre una hamburguesa i uns ous ferrats!

Imatge 1: http://lafelicitatesmenja.blogspot.com; Imatge 2: Salvador Dalí

——————————————————————————————-

Unos espaguetis a la Carbonara de primero y una hamburguesa con patatas de segundo.

Yo también espaguetis y de segundo… mmm… – Y ahora qué hago? Huevos fritos o hamburguesa? – mmm… a ver espere un momento que no lo tengo del todo claro… mmm – De acuerdo, me tengo que decidir, pero escoja lo que escoja estaré jodido, o pierdo una cosa o la otra – …mmm… – bufff vaya pinta que tiene la hamburguesa aquella, la señora se la come con un gusto… pero por el otro lado, no hay nada como mojar en unos buenos… – ¡huevos fritos!

Dicen que los economistas se preocupan demasiado por el dinero, que el balance de costes y beneficios implica dinero, dinero y dinero! ¿Es esto verdad? ¿Cuál es el coste de escoger los huevos fritos? ¿La parte proporcional del menú? ¿O hay algo más?

El término coste de oportunidad fue utilizado por primera vez por Friedrich von Wieser, en Teoría de la Economía Social, en 1914. En economía se denomina coste de oportunidad a aquello que se tiene que renunciar para conseguir el que se quiere, y en el caso del chic@ indeciso entre los huevos fritos y la hamburguesa, acaba siendo una hamburguesa. Cómo se puede ver con el ejemplo, el coste de oportunidad no tiene que ser necesariamente dinero, puede ser cualquier cosa, y al ser la segunda mejor opción que tenemos en ese preciso instante, normalmente tiene un cierto valor.

Con esta definición podríamos decir que todos los costes son costes de oportunidad, puesto que si por ejemplo el menú valiera 8€, ir a comer el menú tendría como mínimo un coste de oportunidad equivalente a lo que te habrías podido comprar con los 8€.En definitiva, los problemas económicos tienen en común que detrás de todos ellos siempre hay presente en más o menos medida un problema de elección individual. Es el hecho que no siempre se pueda conseguir lo que se quiere, por la escasez de los recursos, lo que motiva en su mayoría el estudio de la economía. Con esto quiero decir que todos nosotros estamos tomando elecciones económicas constantemente, muchas veces sin ni si quiera pensarlo, de manera intuitiva.


El tiempo es oro. Si hay algún recurso escaso que todos tenemos que tomar la difícil decisión de cómo gastarlo es el tiempo. Los dolores de cabeza provocados por el horario estresado en el que estamos sumergidos es una constante en nuestra sociedad. Siempre que hagamos algo hay un coste de oportunidad detrás. Aunque lo que estemos haciendo no tenga ningún coste monetario, siempre podríamos estar haciendo otra cosa.

Las decisiones en este sentido las tomamos, como racionales que somos, maximizando nuestra utilidad. En el concepto de utilidad ya profundizaremos otro día, pero la idea intuitiva es válida para entender como decidimos la mayoría de las elecciones individuales. Y es en este sentido donde tenemos un problema de subjetividad en cuanto a los bienes públicos. En principio, el gobierno, como gestor de bienes públicos, tendría que gestionarlos maximizando la utilidad de las personas. Y cuál es esta utilidad? Es la misma para tí que para mí? Parece claro que no. Valorar el coste de oportunidad cuando se tiene que valorar la utilidad colectiva parece mucho más difícil que cuando la decisión es meramente individual, o una interacción de estas. Del mismo modo, hay veces que si se da completa libertad individual, podría afectar negativamente al colectivo. No todo podía ser tan sencillo como escoger entre una hamburguesa y unos huevos fritos…

Imagen 1: http://lafelicitatesmenja.blogspot.com; Imagen 2: Salvador Dalí

Lliçons d’economia: El cost d’oportunitat comentarios en «0»

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.