Desmitificant el Franquisme (I) || Desmitificando el Franquismo (I)

(VERSIÓN EN CASTELLANO MÁS ABAJO)

Es tendeix a pensar, sobretot els de la generació dels meus avis, que l’època de Franco, tot i haver una manca de llibertats notable i fins i tot un genocidi cultural a terres no castellanes, va haver prosperitat, i que el Caudillo va poder fer ressorgir una Espanya en la misèria per convertir-la en una de les economies més dinàmiques del món. En aquest article, que el dividiré en dues parts per diferenciar les etapes de la dictadura, vull desmitificar aquesta idea, desfer els arguments de “con Franco vivíamos mejor” atorgant al dictador l’èxit del creixement econòmic.

Posem-nos en context. Després d’un trienni fratricida, on el PIB per càpita havia caigut un 40% i hi havia hagut gran destrucció de capital humà, Espanya va entrar en un procés involutiu, de reagrarització, durant els anys 40, l’anomenada postguerra.

Franco s’excusava dient que la gran destrucció de capital físic i l’aïllament/boicot de l’exterior van ser els causant de l’estancament.

Com es pot veure a la taula, les destruccions ocasionades per la guerra van ser molt menors que les dels veïns europeus, mentre que ells es van recuperar més ràpid. A més, l’aïllament comercial va ser endogen, seguint l’idea feixista de l’autarquia.

Les males polítiques econòmiques són el causant de que aquesta dècada fos la més penosa del s.XX.

1.  Autarquia comercial. Això va suposar una davallada de l’obertura econòmica (exportacions + importacions / PIB)  fins un 5%, el més baix de l’Espanya moderna, limitant la importació a matèries primeres i armament, sense possibilitat d’adquirir maquinària que fes millorar la productivitat. Les exportacions van reduir-se a causa del sistema complex de tipus de canvi, on canviava en funció del producte, i l’apreciació de la moneda, a resultes de la idea que una moneda amb un valor alt era un orgull per la nació.

2. Augment del marge empresarial mitjançant la baixada dels salaris. Això va tenir un doble efecte. Per una banda, en fer barata la mà d’obra, va eliminar l’incentiu a invertir en béns de capital ja que era preferible augmentar el número de treballadors, fent disminuir així la productivitat. D’altra banda, la fixació de salaris baixos sumat a la forta inflació del moment va fer minvar les rendes reals dels treballadors, augmentant la desigualtat i contraent així la demanda agregada.

3. Fixació de preus. També té doble efecte negatiu. Els preus fixats per sota el preu de mercat originaven un excés de demanda i una contracció de l’oferta, que no veia rendible vendre als preus estipulats, originant una davallada de la producció. D’altra banda, incentivava l’estraperlo (mercat negre), fent que els afins al règim poguessin especular amb els preus.

Tot i que veníem d’una Guerra Civil, està demostrat que s’hagués pogut progressar molt més, com així ho van fer a la resta d’Europa. Aquest període fosc de la història espanyola ens demostra com les polítiques econòmiques feixistes, d’intervencionisme d’Estat, no són eficients. No seria fins que aquest tipus d’economia fortament dirigida anés liberalitzant-se que la situació començaria a millorar… però l’anàlisi el deixo pel pròxim article; si l’època d’or va ser gràcies o a pesar de Franco.

Amb aquest article volia tocar un tema poc debatut, al contrari que en el cas del comunisme, si és eficient el feixisme o no.

——————————————————————————————-

Se tiende a pensar, sobre todo los de la generación de mis abuelos, que la época de Franco, a pesar de haber una carencia de libertades notable e incluso un genocidio cultural en tierras no castellanas, hubo prosperidad, y que el Caudillo pudo hacer resurgir una España en la miseria para convertirla en una de las economías más dinámicas del mundo. En este artículo, que lo dividiré en dos partes para diferenciar las etapas de la dictadura, quiero desmitificar esta idea, deshacer los argumentos de “con Franco vivíamos mejor” otorgando al dictador el éxito del crecimiento económico.

Pongámonos en contexto. Después de un trienio fratricida, donde el PIB per cápita había caído un 40% y había habido gran destrucción de capital humano, España entró en un proceso involutivo, de reagrarización, durante los años 40, la llamada posguerra.

Franco se excusaba diciendo que la gran destrucción de capital físico y el aislamiento/boicot del exterior fueron los causante del estancamiento.

Cómo se puede ver en la tabla, las destrucciones ocasionadas por la guerra fueron muy menores que las de los vecinos europeos, mientras que ellos se recuperaron más rápido. Además, el aislamiento comercial fue endógeno, siguiendo la idea fascista de la autarquía.

Las malas políticas económicas son el causante de que esta década fuera la más penosa del s.xx.

1. Autarquía comercial. Esto supuso una bajada de la apertura económica (exportaciones + importaciones / PIB) hasta un 5%, el más bajo de la España moderna, limitando la importación a materias primeras y armamento, sin posibilidad de adquirir maquinaria que hiciera mejorar la productividad. Las exportaciones se redujeron debido al sistema complejo de tipo de cambio, donde cambiaba en función del producto, y la apreciación de la moneda, a resultas de la idea que una moneda con un valor alto era un orgullo por la nación.

2. Aumento del margen empresarial mediante la bajada de los salarios. Esto tuvo un doble efecto. Por un lado, haciendo barata la mano de obra, eliminó el incentivo a invertir en bienes de capital puesto que era preferible aumentar el número de trabajadores, haciendo disminuir así la productividad. Por otro lado, la fijación de salarios bajos sumado a la fuerte inflación del momento hizo menguar las rentas reales de los trabajadores, aumentando la desigualdad y contrayendo así la demanda agregada.

3. Fijación de precios. También tiene doble efecto negativo. Los precios fijados por debajo el precio de mercado originaban un exceso de demanda y una contracción de la oferta, que no veía rentable vender a los precios estipulados, originando una bajada de la producción. Por otro lado, incentivaba el estraperlo (mercado negro), haciendo que los afines al régimen pudieran especular con los precios.

A pesar de que veníamos de una Guerra Civil, está demostrado que se hubiera podido progresar mucho más, como así lo hicieron al resto de Europa. Este periodo oscuro de la historia española nos demuestra como las políticas económicas fascistas, de intervencionismo de Estado, no son eficientes. No sería hasta que este tipo de economía fuertemente dirigida fuera liberalizándose que la situación empezaría a mejorar… pero el análisis lo dejo por el próximo artículo; si la época de oro fue gracias o a pesar de Franco.

Con este artículo quería tocar un tema poco debatido, al contrario que en el caso del comunismo, si es eficiente el fascismo o no.

Desmitificant el Franquisme (I) || Desmitificando el Franquismo (I) comentarios en «0»

 1. Magnífic!. Molt bona entrada Bernat. Sobretot destacar el fort intervencionisme també sobre la industria on el régim era el que decidia la quantitat de maquinària i matèria prima que podia importar cada sector, evidentment un sistema que funcionava a partir d’afinitats polítiques i privilegis. A principis dels 50 gran part de la industria espanyola funcionava amb maquinària adquirida durant els anys 20. Surrealista. No contents amb això van escanyar també el sector energètic idean una mena de cartilla de racionament per la indústria generadora d’electricitat que va fer que gran part del sector perdés l’incentiu a produir. Fins i tot es va tornar a utilitzar el carbó en comptes del petroli i l’electricitat en alguns casos. Un altre cop, econòmicament surrealista.

  1. Cert. No he valorat com a un error de base la industrialització dirigida (INI) perquè penso que va ser més un error d’execució (només cal veure el fracàs d’Enher, que mai va produir cap barril de petroli). Una indústria dirigida, fortament intervinguda, pot arribar a tenir èxit (ex. supraindustrialització de la URSS amb Stalin) però en un cas autàrquic només pot funcionar en un Estat molt gran, que ja disposi de tots els recursos necessaris i realment no li calguin les importacions. En aquesta línia Hitler es va inventar allò de l’espai vital, que era annexionar més territoris per aquesta finalitat.

   1. Entonces, ¿opinas que el comunismo es un sistema económico que ofrece prosperidad?
    P.D.: Buena idea para el artículo!

 2. Para nada! El comunismo tiene muchos defectos de base, y pienso que se ha demostrado empíricamente (no digo con esto que el capitalismo actual sea fabuloso, también tiene defectos). Es más, creo que comunismo y fascismo, aun estando en polos opuestos, tienen muchas similitudes económicamente, como el fuerte intervencionismo, economía dirigida… y de ahí que en ambos casos haya desajustes (por ejemplo, como cuando se fijan los precios).

  Habría que matizar que el comunismo, o más bien el socialismo ideado por Marx, nunca se ha dado, ya que significa la eliminación del estado. La dictadura del proletariado es una transición (en teoria).

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.