Què és un «corralito»? || ¿Qué es un corralito?

(VERSIÓN EN CASTELLANO MÁS ABAJO)

Espanya, i en general Europa, es va riure de Sud-amèrica quan va travessar la crisi del deute  els anys 80. Ara nosaltres tenim el mateix problema. Els nous rics europeus, en lloc destacat Espanya, van observar des de la llunyania el «corralito» argentí del 2001, com aquell que mira a través de la seva pantalla de plasma la fam africana pensant que això és cosa d’un altre món. Ara sembla que no ho veiem tan lluny.

S’ha parlat d’aquest fenomen últimament, però sabem realment què és i com pot ocórrer?

El nom de “corralito” es va utilitzar per primera vegada al desembre de 2001 quan el govern argentí va restringir la lliure disposició de diners en efectiu per evitar que la gent retirés els seus estalvis dels bancs, fruit d’una ona de pànic bancari, col·lapsant així el sistema. La preocupació de la gent no era infundada. Els bancs estaven altament exposats al deute sobirà del país (això m’és familiar…) i davant la creixent possibilitat de suspensió de pagaments per part de l’estat, es temia que això arrossegués el sistema financer a la fallida, engolint els estalvis dels dipositants.

Pels què encara no estiguin molt desperts, cal recordar que un banc NO té els estalvis dels seus clients guardats en una caixa. Solament té en efectiu una part. Per aquest motiu, probablement el lector comenci a albirar el quid de la qüestió: la confiança. Quan la societat perd la confiança en un banc i creu que farà fallida o que no podrà retornar tots els estalvis, és aquesta mateixa expectativa el que fa complir tal predicció. Ningú voldrà ser el “pringat” que es quedi sense el seu, així que el pànic s’apoderarà de la gent i tothom anirà corrent a buidar els seus dipòsits. Per aquest motiu el govern pot imposar “corralitos”.

Podria ocórrer això a Espanya? A curt termini no, no cal espantar-se… encara. No tots els bancs espanyols són “bankias”. A més, Espanya és solvent (pot pagar el seu deute), encara que li falta liquiditat (li costa pagar-la en els terminis previstos). A mitjà termini, no m’agradaria fer cap predicció, ja que el futur depèn de les expectatives que es generin. Per això mateix l’economia és una ciència tan inexacta quan fa de gurú. Com deia Isaac Newton: “Puc predir els moviments dels cossos celestes, però no la bogeria de la gent”.

———————————————————–

España, y en general Europa, se rio de Sudamérica cuando atravesó la crisis de la deuda en los años 80. Ahora nosotros tenemos el mismo problema. Los nuevos ricos europeos, en lugar destacado España, observaron desde la lejanía el corralito argentino del 2001, como aquel que mira a través de su pantalla de plasma la hambruna africana pensando que eso es cosa de otro mundo. Ahora parece que no lo vemos tan lejos.

Se ha hablado de este fenómeno últimamente, pero ¿sabemos realmente qué es y cómo puede ocurrir?

El nombre de “corralito” se utilizó por primera vez en diciembre de 2001 cuando el gobierno argentino restringió la libre disposición de dinero en efectivo para evitar que la gente retirara sus ahorros de los bancos, fruto de una ola de pánico bancario, colapsando así el sistema. La preocupación de la gente no era infundada. Los bancos estaban altamente expuestos a la deuda soberana del país (esto me es familiar…) y ante la creciente posibilidad de suspensión de pagos por parte del estado, se temía que esto arrastrara al sistema financiero a la quiebra, engullendo los ahorros de los depositantes.

Para los que aún no estén muy despiertos, hay que recordar que un banco NO tiene los ahorros de sus clientes guardados en una caja. Solo tiene en efectivo una parte. De ahí que el lector empiece a vislumbrar el quid de la cuestión: la confianza. Cuando la sociedad pierde la confianza en un banco y cree que quebrará o que no podrá devolver todos los ahorros, es esa misma expectativa lo que hace cumplir tal predicción. Nadie querrá ser el “primo” que se quede sin lo suyo, así que el pánico se apoderará de las gentes y todos irán corriendo a vaciar sus depósitos. De ahí que el gobierno imponga “corralitos”.

¿Podría ocurrir esto en España? A corto plazo no, no hay que asustarse… aún. No todos los bancos españoles son “bankias”. Además, España es solvente (puede pagar su deuda), aunque le falta liquidez (le cuesta pagarla en los plazos previstos). A medio plazo, no me gustaría hacer ninguna predicción, puesto que el futuro depende de las expectativas que se generen. Por eso mismo la economía es una ciencia tan inexacta cuando hace de gurú. Como decía Isaac Newton: “Puedo predecir los movimientos de los cuerpos celestes, pero no la locura de las gentes”.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *